may xay tam that vns 800 bao hanh 06 thang thong so ky thuat may xay thuoc bac 800 loai 800 g ma may 800a san luong may 800g dien ap 220v cong suat 2880w toc do quay mo to 3400 r p huong dan su dung truoc khi su dung may nghien nay yeu cau phai tat cong tac nguon mo nap tren mo theo chieu kim dong ho dong nguoc lai cho nguyen lieu vao trong hop nghien bot day chat nap tren sau do cam nguon dien mo cong tac hen gio khi tieng xoay cua may dong deu thi chung to thuoc da xay thanh bot thi co the tat may mayxay ngoai ra cong ty chung toi con co cac loai may day du cong suat may xay thuoc bac 800g may xay thuoc bac 1kg may xay thuoc bac 2kg