hang moi 100 hut bui o to tham nen nha vp va thich hop mang du lich xa cong suat den 75w trong luong 1kg phu kien 2 phu kien hut tuy vi tri khac nhau tren xe bao hanh 12 thang thuong hieu afetyman canada lap rap china pp ndsgauto