may xay bot sieu min lt bk3000 ma hang 0 hang san xuat bao hanh 06 tha ng mo ta san pham may xay bot sieu min lt bk3000 nghien duoc gao do vung cong suat kg h 40 50 toc do vong phut 4200 4500 cong suat dong co 3 0 kw dien nang 220v trong luong kg 25 tinh nang may cho ra co bot nho va min