may lam bap rang bo dien vn 2016 bao hanh 6 thang thong so ky thuat ten may may no bap rang bo ki hieu vn 2016 nhiet do 220 270 kich thuoc mm 560 417 770 mm cong suat kw 1 35 trong luong 13 kg